privatkunder

Förhållningsregler

På vår anläggning är alla välkomna däremot har vi vissa förhållningsregler för att vistas inom anläggningen.

Innan man går in på området måste man kontakta personalen i vågrummet, finns ingen personal närvarande får man inte gå in före man fått klartecken från personalen.

  • All vistelse inom området sker på egen risk
  • Barn får inte gå själva inom anläggningen utanför vuxnas fordon.
  • Vistelse på området kräver varsel som finns att låna i kundmottagningen.

Våra tjänster

Alla våra tjänster erbjuds till privatpersoner, med vissa restriktioner för avfallshantering.

För avfallshantering som privatperson hanterar vi bara containerlast, det vill säga du får inte lämna avfall annat än metall hos oss som privatperson utanför våra transport & container lösningar. För mindre mängder avfall hänvisar vi till pireva som har kommunens uppdrag för hushållsavfall.

Vill man veta mer om att hyra en container för din renovering eller annat projekt privat så kan du kan klicka på länken här