Metallåtervinning

Vi köper ditt skrot

Hur du säljer ditt skrot till oss

Att sälja skrot som privatperson

Privatpersoner är minst lika viktiga som större företag gällande metallåtervinning, därför är du lika välkommen att sälja till oss oavsett mängd.
Processen ser ut som så att du kan komma in till oss när som helst under våra öppettider, vi väger ditt fordon innan du kommer in på området och sedan en gång till på vägen ut för att få en vikt av ditt skrot. 
Vid mindre skrotmängder eller skrot av ädlare slag har vi en mindre våg som kan användas vid försäljning av t.ex. koppar, mässing eller kabel.

Därefter får du fylla i ett underlag för banköverföring med relevanta personuppgifter och bankuppgifter som endast sparas till överföringen är gjord.

Pengarna under normala omständigheter betalas ut innan veckans slut.

Att skrot sälja som företag

Företagen runtom i landet har i regel ett större flöde beroende på verksamhet av metallavfall, därför är det viktigt både för att vara konkurrenskraftig gällande miljö, men också för att få så bra avsättning för spillmaterial som möjligt att sälja till en ordentlig metallåtervinning.

till företag kan vi erbjuda långtidsuthyrning av containrar som kan placeras inom eran verksamhet för uppsamling av metallavfallet som vi sedan med egna transporter kan tömma på förfrågan. Vi har ett stort och anpassningsbart utbud av containrar  att hyra.

Det går även bra att dyka upp med fullstora maskiner eller lastbilar för tippning eller lämning på vår anläggning med hjälp av vår fordonsvåg.

Pengarna betalas ut i form av självfakturor till angivet konto.

Järn och metaller vi handlar med

 • Järnskrot

  Rent järnskrot fritt från föroreningar

 • Fragg

  Blandat järnskrot bestående av flera olika metaller som kräver fragmentering för att kunna sorteras

 • Aluminium

  Aluminium i alla kvalitéer

 • Rostfritt

  Rostfritt stål och alla dess olika legeringar

 • Koppar

  Koppar i alla kvalitéer

 • Mässing

  Mässing i alla kvalitéer

 • Katalysatorer

  Katalysatorer från bilar med innehållet intakt

 • Blybatterier

  Startbatterier till fordon, hobbybatterier innehållande bly.

 • Kabel

  Kopparkabel och aluminiumkabel i alla former

Prissättning

Priset för järnskrot varierar vecka för vecka enl. jbf och därför kan det vara svårt att bestämma fasta priser för järnskrot. 
För övriga metaller så gäller LME’ notering för dagen.

Vill man ha en prisuppskattning på sitt skrot kan man kontakta oss

Vår verksamhet

Vår huvudsakliga verksamhet handlar om metallåtervinning. Det betyder att både privatpersoner och företag, stora som små, har möjlighet att sälja deras metallskrot till oss. Varför?
När du säljer ditt metallskrot till oss kan du försäkra dig om att ditt metallavfall hanteras på en miljömässigt hållbart sätt, du gör en stor miljövinst och kan skapa dig en vinst istället för att slänga den värdefulla metallen som kan användas på nytt flera gånger genom återvinning.

Vi sorterar, förädlar och säljer ditt skrot vidare till aktörer som återanvänder metallen i deras verksamheter och på så sätt skapas ett hållbart, miljömässigt och kvalitativt arbete mot framtiden.

Varför ska du sälja till oss?

Genom att sälja ditt metallskrot till oss så kan du som kund i första hand göra en vinst för ditt avfall. Vi köper ditt avfall av dig istället för att du ska lämna bort det gratis. Dessutom säkrar du genom oss att metallen går inom sitt kretslopp då det är betydligt billigare och miljövänliga att återvinna metallen istället för att bryta ny malm.

Genom att återvinna exempelvis järn så kan man göra en utsläppsbesparing på mer än 80%.
Genom att återvinna aluminium så kan man göra en ännu större besparing (95%) istället för att bryta ny bauxit för att utvinna aluminium från.
Koppar är en ädlare metall som återvinna mest och man uppskattar att nästan 80% av all koppar som brutits är kvar i kretsloppet.