Avfallshantering

På vår anläggning tar vi emot, hanterar och transporterar alla möjliga typer av avfall från alla möjliga kunder, privata som företag.
Allt material omhändertas enligt alla riktlinjer och tillstånd för att säkerställa en miljömässigt hållbar avfallshantering

Avfall som vi tar emot hos oss

Grundfraktioner

 • Osorterat avfall

  Avfall som vi maskinellt sorterar och bearbetar till mindre fraktioner

 • Brännbart avfall

  Brännbart avfall till energiutvinning. Får ej ingå: Metall, Restavfall eller farligt avfall

 • Restavfall

  Restavfall skickas till deponering. Gips och isolering

Trä och trädgård

 • Trä

  Fritt från föroreningar

 • Tryckimpregnerat trä

  Impregnerat trä räknas som farligt avfall

 • Slipers

  Slipers fria från skenor eller övrig metall

 • Trädgårdsavfall

  Rötter, stubbar, ris och löv

Schakt och konstruktion

 • Betong och Tegel

  Betong och tegel fritt från annat material

 • Armerad Betong

  Betong som innehåller armering

 • Borrkax

  Borrsand från brunnsborrningar.

Villkor för avfall

För alla kunder gäller att avfallet som anländer ska lämnas på anvisad plats.
Om avfallet innehåller föroreningar kan avfallet komma till att klassas om till närmast lämpliga fraktion och kunden faktureras därefter.

Har man frågor gällande sortering eller lämning av avfall kan man kontakta oss på telefon eller mail under våra öppettider.

 

Prissättning

Priserna för avfall inom branschen anpassas varje månad under årets gång, därför kan det vara en bra idé  för att få en bra prisuppskattning att ringa till oss under våra öppettider.